Park Charan 13 - Kanchanapisek

Contact us

Teerin Park

โครงการธีรินทร์พาร์ค
ถนนบางแวก แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

Tel : 02-4495400-2
Fax: 02-4102711
Mail: teerinpark@gmail.com

 

Contact us

Name

Subject

Masseges

Email

Phone

Google map

เจ้าของโครงการผู้มีสิทธิ์ : บริษัทธีรินทร์พาร์ค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ : นายปรีดา พิทักษ์ธีระธรรม เนื้อที่โครงการ : 28 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
ทุนจดทะเบียน : 20 ล้านบาท พื้นที่ส่วนกลาง : สวนสาธารณะ 416 ตารางวา
ที่ตั้งโครงการ : ถนนบางแวก(ถนนกาญจนาภิเษก-จรัญฯ13) ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ : บค 236/55, 88/56 ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน
โฉนดที่ดิน : 15468(บางส่วน) 1740 102451 102452 102453 102454 102456(7โฉนด) เริ่มก่อสร้าง : มีนาคม 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จ : พฤษภาคม 2561